Föreningens styrelse- och årsmöte hålls på Byahemmet i Ytterjeppo lördag 10.05.2014.

Styrelsemöte kl 12.00

Årsmötet kl 13.00