Om du vill ha kontakt med föreningen, vänligen kontakta någon av personerna nedan.

Genom att klicka på namnet får du fram e-mail adresen.
 

Ordförande      Jan-Erik Levlin           +358405116049

Sekreterare      Christer Levlin           +358504042210

Redaktör för
Medlemsbladet  Henrik Romar         +358503582939