Släktböcker

På grund av de nya bestämmelserna gällande publicering av personuppgifter ( GDPR ) ser vi oss tvungna att ta bort linkarna till de existerande böckerna.

Föreningen har kvar en del släktböcker i lager. 
Böckerna kan beställas av personerna nedan till ett pris av 5€/bok..
Den nya boken: Bärs-släkten, del 2  Levälä-släkten, del 3.2 kostar 10€.
Ett paket innehållande alla böcker kostar 30€.

Till priset kommer porto och andra eventuella kostnader.

Böckerna kan beställas av:
Henrik Romar                     +358503582939
Ann-Mari Andersson          +358400260329
Jan-Erik Levlin                    +358405116049


Samtliga böcker finns också överförda till elektroniskt format och är tillgängliga i PDF-format på en CD till priset 60 euro.

CD:n kan beställas av henrik.romar@multi.fi

Böcker i PDF-format


högerklicka, välj öppna i nytt fönster så är texten lättare att läsa
 

Levälä släkten Del 1  andra upplagan                 ( 1999 )
Levälä släkten: del 1.2                                           ( 1999 )
Bärs släkten: del 1  Levälä-släkten del 3.1       ( 1989 )
Levelius                                                                     ( 1997 )  till största delen på Finska.
Levälä släkten: del 2.                                             ( 1984 )
Levälä släkten: Del 4                                              ( 1994 )
Bärs-släkten, del 2  Levälä-släkten del 3.2       ( 2012 )